Dansk Køleforening.


blev stiftet den 30. november 1911 og formålet med foreningen er iht. vedtægterne:

"Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder."

Dansk Køleforening ledes af en bestyrelse på 7 personer. 


Som medlemmer kan optages følgende grupper:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske
 2. Firmaer
 3. Koncerner
 4. Offentlige institutioner
 5. Æresmedlemmer


Desuden optages studerende som medlemmer af foreningen. Studerende med interesse for køleteknik optages uden betaling af kontingent i deres studieperiode.


Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. følgende til fordel for medlemmerne:

 • Orienterer om lovgivning inden for køle- og varmepumpeteknik via temamøder med aktuelle emner
 • Afholder kurser om køle- og varmepumpeanlæg
 • Arrangerer virksomhedsbesøgmed fokus på køle- og varmepumpeanlæg og deres anvendelse
 • Udsender fagtidsskriftet KULDE og VARMEPUMPER til medlemmerne 6 gange om året
 • Arrangerer eventen Køle og varmepumpeforrum i samarbejde med:
  - IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik)
  - Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening
  - Maskinmestrenes Forening
  - U
  dstillerne


Kontingent 2023Medlemskaber Dansk Køleforening


PERSONLIGE

MEDLEMSKABER

BASIS*

PENSIONISTER**

STUDERENDE

Pris

750 kr. årligt inklusive moms

375 kr. årligt inklusive moms

Gratis

Tilsendt magasin

Ja

Ja

Ja

Gratis adgang til arrangementer

Ja

Ja

Ja

Gratis adgang til netværk

Ja

Ja

Ja


* / Der påføres ingen firmadetaljer på disse medlemskaber

** / Pensionist medlemskab forudsætter, at erhvervsmæssig aktivitet er stoppet, herunder både som ansat og som virksomhed.


VIRKSOMHEDER

MEDLEMSKABER

BASIS

PREMIUM

PREMIUM PLUS

Pris

3.000 kr. årligt eksklusive moms

+1.500 kr. årligt eksklusive moms

+5.000 kr. årligt eksklusive moms

Pris Ekstra medlemmer

500 kr. årligt eksklusive momsTilsendt magasin (=antal medlemmer)

Ja

Ja

Ja

Gratis adgang til arrangementer (=antal ml.)

Ja

Ja

Ja

Gratis adgang til netværk

Ja

Ja

Ja

Lovgivning - indsigt og inflydelse

Ja

Ja

Ja

Visning på hjemmeside (logo)

Nej

Ja

-

Visninig på hjemmeside (stort logo)

Nej

Nej

Ja

Visninig på nyhedsbreve og invitationer

Nej

Nej

JaAlle satser er inklusive moms da kontingenter ifølge afgørelse fra SKAT ikke er momsfri.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales der ½ kontingent for resten af året.


Du kan kontakteforeningen via mail eller telefon som anført nederst på hjemmesiden.