Dansk Køleforening.


blev stiftet den 30. november 1911 og formålet med foreningen er iht. vedtægterne:

"Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder."

Dansk Køleforening ledes af en bestyrelse på 7 personer. 


Som medlemmer kan optages følgende grupper:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske
 2. Firmaer
 3. Koncerner
 4. Offentlige institutioner
 5. Æresmedlemmer


Desuden optages studerende som medlemmer af foreningen. Studerende med interesse for køleteknik optages uden betaling af kontingent i deres studieperiode.


Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. følgende til fordel for medlemmerne:

 • Orienterer om lovgivning inden for køle- og varmepumpeteknik via temamøder med aktuelle emner
 • Afholder kurser om køle- og varmepumpeanlæg
 • Arrangerer virksomhedsbesøgmed fokus på køle- og varmepumpeanlæg og deres anvendelse
 • Udsender fagtidsskriftet KULDE og VARMEPUMPER til medlemmerne 6 gange om året
 • Arrangerer eventen CoolEnergy.dk i samarbejde med:
  - IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik)
  - Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening
  - Maskinmestrenes Forening
  - U
  dstillerne
 • Arrangerer fagtekniske rejser til messer og konferencer i udlandet
 • Samarbejder med Nordens øvrige køleforeninger i Finland, Sverige, Norge og Island
 • Samarbejder med offentlige myndigheder og institutionerKontingent
Årligt kontingent for

 • Personlige medlemmer betaler 781,25 kr
 • Firmamedlemmer betaler 3.750,00 kr
 • Koncernmedlemmer betaler 9.375,00 kr
 • Pensionister betaler 390,62 kr
 • Studerende betaler 390,62 kr
 • Studerende med interesse for køleteknik betaler 0,00 kr


Alle satser er inklusive moms da kontingenter ifølge afgørelse fra SKAT ikke er momsfri.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales der ½ kontingent for resten af året.


Du kan kontakte foreningen via mail eller telefon som anført nederst på hjemmesiden.

VORES NYHEDER.


Hermed indkaldelse til generalforsamling i Dansk køleforening


Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.00


Generalforsamlingen afholdes hos: 

IDA – København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V


 Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om forenings aktivitet i det forløbende år

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2023

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af talrevisor og kritisk revisor

7.  Indkommende forslag

8. Eventuelt


 Ad. 4. Budget 2023

Ifølge budgettet foreslås kontingentsatser fastholdt i forhold til satser for 2022


 Ad. 5. Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægterne er der følgende poster til valg på den generalforsamling 2022:

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 • Valg af talrevisor samt af kritisk revisor og 1 suppleant for kritisk revisor


Bestyrelsesmedlemmer

 1. Kenneth Sørensen, Sabroe Nordic (Modtager genvalg, kan vælges for en 3-årig periode)
 2. Anders Mønsted, Advansor (kan vælges for en 3-årig periode)¨

Suppleant

 1. Mads Holst, Fenagy (kan vælges for 1 år)

De opstillede kandidater er alle indforståede med valg til de respektive poster. 


 Ad.7 Indkommende forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling


 Tilmelding til generalforsamling foregår via mail til dkvf@agreement.dk